Terug naar boven
Normal bottom background

Voor wie?

Mediation

Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen. Mediation bestaat uit gesprekken tussen u, de ander en de mediator. U zit samen aan tafel. De mediator is de gespreksleider en begeleidt het proces. Dit proces start met het ondertekenen van een overeenkomst, de mediationovereenkomst. Daarin staan de spelregels van mediation en waarover het conflict gaat.

De mediator zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen enĀ helpt u om samen te zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. De afspraken die u gezamenlijk maakt om het geschil op te lossen, worden door de mediator op papier gezet. Dat heet de slotovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Een mediator kan een juridische achtergrond hebben, maar dat hoeft niet. Soms is hij afkomstig uit de overheid, de accountancy, het onderwijs of de gezondheidszorg. Een mediator kan de kwestie veel breder bekijken dan een rechter en ook ingaan op niet-juridische kanten. Zoals het verbeteren van de communicatie tussen u en de ander.

Jongerencoaching

Jouw probleem en jouw wensen staan centraal in de coaching. Ik werk volgens het principe van integratieve therapie. Daarbij zoeken we samen naar wat past bij jou. En dat kan de ene dag anders zijn dan de andere. We kunnen bijvoorbeeld tekenen, een visualisatie of rollenspel doen. Maar we kunnen ook een stuk wandelen en samen praten. Het kan ook fijn zijn om juist met je lijf bezig te zijn en niet zoveel te praten. Oefeningen kunnen je helpen om beter te voelen en te ervaren hoe het echt met je gaat.

Telkens geef jij aan waar je behoefte aan hebt. Ik support je daarbij!

Om je een beetje een idee te geven waar ik je bij kan helpen, geef ik hieronder een paar voorbeelden:

 • Je bent erg onzeker en je durft vaak niet te zeggen wat je ergens van vindt. Soms doe je dan dingen die je eigenlijk niet wilt. Dat geeft je een onzeker en naar gevoel en je zou dat graag willen veranderen
 • Je piekert heel veel en maakt je snel over van alles zorgen. Het kan zijn dat je dingen ook heel graag goed wilt doen, of je bent steeds bang dat iets mislukt en dat zit je erg dwars
 • Je bent een gevoelig persoon en je bent vaak emotioneel. Soms ben je opeens erg boos of juist erg somber. Je hebt geen idee hoe dat komt
 • Je hebt veel ruzie met je ouders om van allerlei dingen, het maakt je machteloos en gefrustreerd. Je wilt wel graag met ze praten, maar telkens gaat het mis
 • Je hebt iemand verloren die je erg dierbaar was, je blijft maar steeds veel verdriet voelen en je wilt er op een nieuwe manier mee omgaan
 • Je ouders zijn gescheiden en je kunt er maar moeilijk aan wennen. Of ze hebben vaak ruzie, jij staat er tussenin en je weet niet goed hoe je moet reageren
 • Je bent erg verliefd, maar je weet niet zo goed hoe je daar mee om moet gaan. Misschien weet je zelfs nog niet zeker of je op jongens of op meisjes valt
 • Je bent ergens bang voor terwijl je weet dat het eigenlijk niet nodig is, toch komt de gedachte eraan of de angst steeds weer terug
 • Je heb allerlei lichamelijke klachten. Je slaapt bijvoorbeeld slecht of je hebt vaak buikpijn en/of hoofdpijn en je weet niet waar dat van komt

Herken je iets van de onderwerpen die ik hierboven noemde of zit je gewoon niet lekker in je vel? Je bent van harte welkom! We kunnen samen stap voor stap kijken wat nodig is om je beter in je vel te krijgen!

Gezinsbegeleiding

Veel ouders en kinderen hebben baat bij het krijgen van begeleiding en coaching. Het haalt de opgebouwde druk van de ketel. Ouders ervaren dat ze het niet alleen hoeven te doen, maar ruggensteun krijgen. Kinderen ervaren dat ze serieus worden genomen en dat er ook naar hun geluisterd wordt. Coachingsgesprekken en oefeningen helpen om weer naar elkaar te luisteren en te begrijpen hoe iets door de ander wordt ervaren.

Bij gezinsbegeleiding streef ik ernaar, de oplossingen zoveel mogelijk uit jullie zelf te laten komen. Door het stellen van vragen en goed te luisteren naar iedereen stem ik af op wat nodig is. Samen maken we een plan en plannen we een aantal bijeenkomsten.

Een aantal onderwerpen waarbij gezinsbegeleiding goed kan helpen, staan hieronder.

 • Verbeteren van de harmonie en communicatie tussen de gezinsleden
 • Beter zicht krijgen op de rollen en taken binnen het gezin en de daarbij behorende dynamiek (valkuilen en kwaliteiten)
 • Beter leren het luisteren naar elkaars gedachten en gevoelens
 • Omgaan met een scheiding
 • Verbetering van communicatie tussen (ex) partners onderling
 • Geven opvoedtips, passend bij de ontwikkeling van schoolkinderen en pubers
 • Omgaan met verlies en rouw wanneer een dierbare uit de familie overleden is